Opzeggen lidmaatschap PV ......

Het verenigingsjaar is van 1 januari tot en met 31 december. Opzeggen moet voor 1 oktober van het lopende contributie jaar, zegt men na deze datum op dan wordt de contributie automatisch met 1 jaar verlengd.

Om uw PV lidmaatschap op te zeggen kunt u gebruik maken van het opzegformulier Personeelsvereniging NXP Nijmegen.

Vul vervolgens het formulier volledig in en stuur het per (interne) post (geen postzegel nodig, antwoordnummer) op naar:

PV NXP Nijmegen.
gebouw FE 0.036
Antwoordnummer 354
6500 WD Nijmegen.

Ga naar boven