Beste leden,

Zoals ieder jaar nodigen wij U van harte uit om onze jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen.
Deze vergadering vindt plaats op:

Dinsdag 28 mei a.s. van 15.30 tot 17.00 uur in ruimte FB0.003

Dat is de ruimte nadat U de hoofdingang van ICN8 bent gepasseerd, aan de rechterzijde.
We zouden het op prijs stellen als U laat weten of U daarbij aanwezig wilt zijn. (Dit i.v.m. eventueel aanmelden bij security.)

Hieronder vindt U de agenda van de vergadering, bijgesloten is het verslag van 2018, zie bijlage.
 1. Opening, welkomstwoord
 2. Mededelingen, berichten van verhindering
 3. Verslag ledenvergadering 2018
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Pauze
 8. Aanpassing huishoudelijk reglement
 9. Jaarverslag activiteiten commissie Geplande activiteiten 2019
 10. Bestuursverkiezing
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Bestuur PV

Ga naar boven